Dreamosh.com

Park Bruntálskeho zámku

Zámok Bruntál má netradičný tvar kruhovej výseče s renesančným arkádovým nádvorím a hodinovou vežou. Jeho podoba je výsledkom päť storočí prebiehajúceho historického a stavebného vývoja. Zámockú expozíciu tvorí kaplnka na prízemí a sál na prvom poschodí zámku, zdobené rokokovými nástennými maľbami vysokej kultúrnej hodnoty. Sú vybavené pôvodným mobiliárom z 18. až začiatku 20. storočia. Pútavá je tiež zámocká galéria s dielami holandských, nemeckých, talianských a vlámskych majstrov 16. až 18. storočia zo zbierok veľmajstrov Rádu nemeckých rytierov.

Pôvodný zámocký park vznikol pravdepodobne v priebehu 16. storočia. V polovici 17. storočia Rád nemeckých rytierov založil pravidelnú záhradu. Ďalšie významné úpravy boli vykonané za E. Habsburgského v roku 1894. Baroková úprava sa zachovala v priečelí zámku, ostatná plocha je v podobe prírodného krajinárskeho parku. Prednú časť zámockého parku v rozlohe 2,57 ha zdobí kruh pieskovcových plastík vytvorených neznámymi umelcami pri úpravách v roku 1894. Súčasťou romantických úprav parku je aj tzv. Salla terrena – murovaná stavba s balustrádou, terasami a pavilónom.